1. Splošno
Prodajalec se zavezuje, da bo varoval in obdeloval posredovane osebne podatke in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Gumitwist v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1. Zbrane osebne podatke bo prodajalec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Prodajalec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Gumitwist, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu prodajalec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uradna in pooblaščena oseba podjetja je Bina Trplan, dosegljiva na naslovu: info@gumitwist.si.

 

2. Uporaba in obdelava osebnih podatkov

Prodajalec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje le nujno potrebne naslednje uporabnikove podatke:
•    ime in priimek,
•    naslove za dostavo,
•    podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
•    davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
•    naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
•    geslo v šifrirani obliki,
•    kontaktno telefonsko številko,
•    državo bivanja;
•    druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini,
•    druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, prodajalec ne odgovarja.

 

3. Piškotki in IP naslovi
Prodajalec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine Gumitwist dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine Gumitwist in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Prodajalec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot je npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Prodajalec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti prodajalec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine Gumitwist.

 

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov
Prodajalec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine Gumitwist. Prodajalec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov prodajalca.

 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Prodajalec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Prodajalec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. S prijavo na e-novice potrdite, da o vas zbiramo osebne podatke – ime, priimek in elektronski naslov, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Prodajalec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

 

Pošti Slovenije kot dostavni službi bo prodajalec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo prodajalec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini Gumitwist prišlo do težav.

 

5. Izvajanje politike zasebnosti
Vse pri prodajalcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine Gumitwist. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s prodajalcem.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob naročilu, prijavi v spletno trgovino ali na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

To storite tako, da s pisno izjavo prodajalcu sporočite preklic registracije. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik prodajalcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Prodajalec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Gumitwist v okviru te politike zasebnosti varoval skladno z zakonodajo tudi v primeru preklica registracije.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@gumitwist.si ali po pošti na naslov: Binca, oblikovanje, Bina Trplan, s.p.; Liškova 40, Černelavci; 9000 Murska Sobota.

6. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@gumitwist.si.